Una mostra de la Decadència a 1r de Batxillerat.

Els alumnes de 1r de Batxillerat han realitzat un mur digital sobre el període literari comprès entre els segles XVI i XVIII i és interessant veure els recursos que han trobat, que han seleccionat i han incorporat en aquesta esquema conceptual.

Us animo a veure la mostra realitzada pel Pau Casas, la Mariona Pinós i el Brian Delgado.

Bona feina!

Captura de pantalla 2016-03-07 22.00.41

Publicat dins de 1r BAT, Literatura segles XVI-XVIII, Sin categoría | Deixa un comentari

Les coses clares i la xocolata espessa / Tenir un bon ull

L’Inda i la Berta parlaran amb molta dolçor de frases fetes…

Publicat dins de "expressió oral", 1r ESO, frases fetes, Sin categoría | Etiquetat com a , | Deixa un comentari

El primer dia… de l’Alexia Rico

El meu primer dia a l’escola de dansa

ballet-feet

Des de ben petita he volgut fer dansa a una acadèmia de ball, però mai havia tingut l’oportunitat. A tercer i quart de primària la meva mare em va apuntar a l’escola com a extraescolar a fer dansa però jugàvem més que ballàvem i a finals de quart em vaig voler desapuntar. Els dos anys següents vaig estar provant diferents esports (natació, zumba…) però cap em va agradar. Aquest últim any, al començar primer de lESO, al costat de la botiga dels meus pares van posar una escola d’arts anomenada Art&dance a la qual feien tot tipus de balls i coses relacionades amb la música. La meva mare va anar a preguntar i van dir que anés a provar aquell mateix dimecres.

El dimecres va arribar i jo, molt nerviosa, vaig arribar a l’escola. La directora em va ensenyar, i em va dir on estaven els vestidors. Al entrar a la classe la professora em va preguntar si havia fet ballet algun cop, i em va presentar a les companyes. Ràpidament em vaig fer molt amiga d’elles i vaig aprendre molt en poques classes. Al Nadal vaig fer el meu primer festival de dansa i em va agradar moltíssim. Això em quedarà gravat per a tota la vida.

El ballet m’ha proporcionat a nivell tècnic ser més flexible i tenir més bona posició. A més he fet noves amigues i l’escola de ball ara és la meva segona llar.

A mi la dansa m’agradaria tenir-la com a afició,i poder anar un any a estudiar dansa a la Royal Academy Dance de Londres i al tornar estudiar periodisme a la Universitat Pompeu Fabra i deixar la dansa com a entreteniment.

Fet per: Alexia Rico

Publicat dins de 1r ESO, El meu primer dia., llengua catalana, Sin categoría | Deixa un comentari

I tal dia farà un any / Ficar-hi cullerada

La Ruslana i el Pol ens expliquen aquestes dues expressions.

Publicat dins de "expressió oral", 1r ESO, frases fetes, llengua catalana, Sin categoría | Etiquetat com a | Deixa un comentari

N’hi ha per sucar-hi pa / Trencar el gel

Aquí teniu el treball sobre les Frases fetes realitzat per les alumnes de 1r d’ESO Elna Bové i Lucía Santiago.

Publicat dins de "expressió oral", 1r ESO, frases fetes, llengua catalana, treball cooperatiu | Deixa un comentari

Anar de gorra / N’hi ha per llogar-hi cadires

Aquí teniu el treball sobre les Frases fetes realitzat per les alumnes de 1r d’ESO Alícia Navarro i Alèxia Domenech.

Publicat dins de "errades ortogràfiques", "expressió oral" | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari

Projecte cooperatiu sobre les Frases fetes

customLogo.gifA l’assignatura optativa de Competència comunicativa de 1r de l’ESO de l’INS Vacarisses estem treballant les frases fetes en grups cooperatius. L’objectiu és conèixer el vocabulari popular que caracteritza la nostra llengua acostant la parla més autòctona a un context acadèmic i motivar-los a explicar tot allò que aquestes expressions els va suggerint o van trobant en la seva investigació. Hem seguit la proposta Som com un llibre obert engegada pel Consorci per a la Normalització Lingüística del Prat de Llobregat, amb alguna petita variació, i que es pot consultar aquí. Agraïme el CRP de El Prat del Llobregat per l’enviament dels pòsters sobre les frases fetes treballades.

Tot seguit us presentem la proposta didàctica i us n’oferim alguns treballs dels alumnes.

Anar de gorra i N’hi ha per llogar-hi cadires.

N’hi ha per sucar-hi pa. /Trencar el gel.

Proposta didàctica

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS GENERALS

·Valorar la llengua i la comunicació com a mitjà de comprensió del món dels altres i d’un mateix, per participar en la societat plural i diversa del segle XXI, per a l’entesa i mediació entre persones de procedències, llengües i cultures diverses, evitant qualsevol tipus de discriminació i estereotips lingüístics.

·Interaccionar, expressar-se i comprendre oralment, per escrit o audiovisualment, de manera coherent i adequada als contextos acadèmic, social i cultural, adoptant una actitud respectuosa i de cooperació.

·Aplicar de manera reflexiva els coneixements sobre el funcionament de la llengua i les normes d’ús lingüístic per comprendre i produir missatges orals i escrits amb adequació, coherència i cohesió i correcció. I transferir coneixements a les altres llengües que s’aprenen a partir de la reflexió sobre els propis  processos d’aprenentatge.

·Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb un sentit crític.

OBJECTIUS ESPECÍFICS

·Saber distingir i ampliar els usos de les expressions quotidianes, conèixer els orígens de les frases fetes i aprendre a utilitzar estratègies per usar diccionaris diversos.

·Reconèixer el  sentit literal i el sentit figurat de les frases i reflexionar sobre el seu ús en contextos escrits i orals de diverses tipologies.

·Millorar la comprensió lectora a partir de diferents estratègies de lectura.

·Desenvolupar habilitats bàsiques en l’ús de fonts d’informació diverses per saber seleccionar, organitzar i interpretar la informació amb un sentit crític.

·Ser capaços de fer una exposició oral formal utilitzant el format de booktrailer o mural digital davant altres alumnes del centre o d’altres centres de primària.

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA

Les activitats proposades s’han creat en el Centre de Recursos del Prat i es dinamitzen amb l’acompanyament d’uns cartells sobre frases fetes del Consorci per a la Normalització Lingüística (campanya de d’abril de 2014). El CRP fa préstec d’aquests cartells dins la maleta pedagògica JOCS DE LLENGUA per tal que opcionalment es puguin exposar a l’aula o a la biblioteca mentre es realitzen les activitats de la webquesta. En les diverses activitats s’estudia el registre col·loquial de les expressions aplicat a contextos comunicatius reals (premsa i situacions orals) i també en llenguatge audiovisual. Tenen una voluntat dinamitzadora de la classe de llengua i hi ha diversificació de tasques per a les diverses intel·ligències emocionals. El marc és un google sites i presenta unes feines inicials i finals per treballar en grup i uns itineraris individuals per reflexionar sobre diferents frases fetes. El professorat ha d’escollir quin d’ells segueix cada alumne. Els murals o booktrailers finals seran  l’objecte d’avaluació del grup; tenen una voluntat participativa i de transferència, per tant, un cop realitzats, seran presentats a la comunitat: o bé a aules de nivell inferior o igual, en el marc de la biblioteca o en una jornada de portes obertes.

CONTINGUTS, COMPETÈNCIES I PROCESSOS DESTACATS

·Identificació dels camps lexicosemàntics que apareixen en els missatges i augment dels coneixements i domini del lèxic nou, dels mecanismes de formació de paraules i de frases fetes i refranys.

·Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida quotidiana i dels mitjans de comunicació pròxims als interessos de l’alumnat, amb atenció als narratius, descriptius i conversacionals.

·Comprensió i interpretació de les informacions més rellevants de textos orals, escrits i audiovisuals de la vida acadèmica de l’alumnat, amb atenció a les característiques específiques dels narratius, descriptius i expositius de les diferents matèries curriculars.

·Anàlisi pautada dels diferents codis informatius que hi ha en un missatge audiovisual: paraula, text, elements icònics, so.

s de la comunicació no verbal  en la producció dels discursos orals i presentacions audiovisuals.

·Ús de tècniques de tractament textual amb les TIC: processadors de textos, diccionaris electrònics, correctors.

·Identificació del registre col·loquials, reconeixement de la interacció emissor-receptor i el paper que juga el llenguatge no verbal en la conversa.

·Identificació i coneixement de les característiques dels discursos expositius, instructius i argumentatius, parant especial atenció a l’expressió de causa i conseqüència.

Recursos emprats

·Cartells del Consorci per a la Normalització Lingüística (abril 2014) sobre frases fetes dins la maleta pedagògica Jocs de llengua:

http://blocs.xtec.cat/sebaixllobregat4/recursos/maletes-pedagogiques/

ALUMNAT A QUI S’ADREÇA

Les activitats s’adrecen a l’alumnat de 1r i 2n d’ESO com a material de suport a la classe de llengua. Hi ha diversos itineraris i graus de dificultat, segons es vulgui treballar extensament diverses tipologies textuals, la recerca de diversos diccionaris físics i online, l’anàlisi del discurs audiovisual o el treball creatiu i tenint presents  les diverses intel·ligències múltiples i el grau de diversitat de l’aula.

RECURSOS EMPRATS

Recursos físics

·Maleta pedagògica Jocs de Llengua al CRP El Prat de Llobregat.

Recursos online

·Web del Servei Educatiu Baix Llobregat IV per a fer públic el material.

·Articles de publicacions periòdiques i programes gratuïts online per a les diverses activitats.

·Material professorat amb el quadern d’activitats complet.

·Bibliografia recomanada.

TEMPORITZACIÓ

Les activitats es poden modelar segons convingui pel grau de dificultat en diversos itineraris que es poden escollir tenint en compte la diversitat de propostes:

Per a tot el grup:

1. Activitat inicial de sensibilització.

2. Activitat de recerca al diccionari i de recerca de la informació en general.

Diversificada i individual:

3. Activitat de reflexió de l’ús dels refranys i dels fenòmens lingüístics associats de tipus lingüístic: sinonímia, polisèmia, traducció, registre, etc.

4.Activitat associada a la reflexió d’una tipologia textual determinada: textos descriptius, narratius, dialògics, periodístics, argumentatius.

5. Activitat de comunicació no verbal a partir de llenguatge audiovisual.

6. Activitat adaptada per a la diversitat a l’aula.

Per a tot el grup:

7. Activitat creativa cooperativa final.

 

 

Publicat dins de "expressió oral", 1r ESO | Etiquetat com a , , , | Deixa un comentari